Федерация Кок-Бору Кыргызской Республики 3

Кѳк-Бѳрү - Эрендердин эр оюну! 2:57

Кѳк-Бѳрү - Эрендердин эр оюну!

Көк бөрү Кыргыз спортунун жүзү🇰
06 янв 2019
Kok-Boru, traditional horse game (Kyrgyz Republic) 1:02

Kok-Boru, traditional horse game (Kyrgyz Republic)

Көк бөрү Кыргыз спортунун жүзү🇰
06 янв 2019